Muziek Therapie

Muziek is universeel.
Wij merken dat personen met een verstandelijke handicap extra door muziek aangesproken worden.
Het is een dankbaar middel voor mensen die weinig of geen woorden kunnen gebruiken om zich uit te drukken.
Muziek helpt ook met het uiten of erkenning geven aan gevoelens en kan mensen doen uitleven.
Kortom: muziek is door haar laagdrempelig karakter een goede manier om contact te bevorderen of sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Muziek draait om beleving.
Muziektherapie is veel meer dan muziek leren spelen. Het gaat meer over beleving, en sluit aan bij elk ontwikkelingsniveau.
In orthoagogische muzische vorming wordt wel de nadruk gelegd op het aanleren van een muziekinstrument leren bespelen.
Elk op zijn eigen niveau, met zijn eigen mogelijkheden en eigen interesses (via kleurensystemen, vereenvoudigde manier, andere accenten (bijvoorbeeld minder op houding, maar meer op beleving…)
Het grote belang van muziek lijkt dan ook te zijn dat ervaringen of belevingen die onbespreekbaar zijn, via de muziek toch tastbaar gemaakt kunnen worden.
Van daaruit kan men dan vaardigheden aanleren, kan iemand zich erkend en gehoord voelen, kunnen talenten zich ontwikkelen en mensen zich helemaal laten gaan en ontspannen.
Muziektherapie geven wij niet alleen op gitaar, bas en keyboards maar ook trommels en andere percussie instrumenten.

Voor personen met PGB is géén wachtlijst.

Aangezien muziektherapie maatwerk is, wordt het tarief bepaald naar aanleiding van uw specifieke wensen en zal na een maatwerk gesprek met u, nader worden bepaald.
U krijgt hiervan een offerte waarin u de kosten gespecificeerd kunt terug vinden.